VHF-seksjonen sammensetning er pr idag (2019-05-01):

Funksjon Call Navn
VHF-manager LA6IM Hans Utne
Diplomer/Rekorder/Historikk LA8AJA Andreas Kristiansen
Fyrmanager LAØBY Stefan Heck
Repeatermanager (fung) LA6IM Hans Utne
Satellittmanager LA4FPA Erling Johnsen
Testmanager LA1KKA Magne Nicolaysen