VHF-seksjonens sammensetning:

Funksjon Call Navn Merknad
VHF Manager (Seksjonsleder) LA6IM Hans Utne
Mikrobølge Manager LAØBY Stefan Heck Fra 20.10.20
Diplomer/Rekorder/Historikk LA8AJA Andreas Kristiansen
Fyrmanager LAØBY Stefan Heck
Repeater Manager LB9RE Håvard Nasvik
Satellittmanager LA4FPA Erling Johnsen
Testmanager LA1KKA Magne Nicolaysen

Nettredaktør kan kontaktes via epost: admin@norvhf.no

Oversikten er oppdatert pr: 2020-10-20