Oversikt over norske repeatere, relestasjoner, digipeatere og noder …

Denne listen er NRRLs uoffisielle oversikt over relestasjoner inntil ferdig kvalitetssikret.

En påminnelse til de som er teknisk ansvarlig om at de er pålagt å melde inn endringer til NRRLs ansvarlige manager. Det er fortsatt en god del uavklart informasjon i listen som trenger bekreftelse.

Oppdateringer sendes til repeatermanager(at)norvhf.no eller repeatermanager(at)nrrl.no.

Sist publisert 11. november 2019

Merknader:

  • Linjer i kursiv skrift er saker til behandling …
  • Celler merket med gul farge er avvik. Vennligst kontakt manager for avklaring

 

Listen publiseres periodevis.