Oversikt over norske relestasjoner, herunder repeatere, digipeatere, noder osv …

Denne listen er NRRLs uoffisielle oversikt over relestasjoner inntil ferdig kvalitetssikret.

En påminnelse til de som er teknisk ansvarlig om at de er pålagt å melde inn endringer til NRRLs ansvarlige manager. Det er fortsatt en god del uavklart informasjon i listen som trenger bekreftelse.

Oppdateringer sendes til repeatermanager(at)norvhf.no eller repeatermanager(at)nrrl.no.

LB4VH Harrison har laget en kartversjon som er tilgjengelig her.

Sist publisert 06. juli 2020

Merknader:

  • Linjer i kursiv skrift er saker til behandling …
  • Celler merket med gul farge er avvik. Vennligst kontakt manager for avklaring
  • Kallesignalserien LD1XA tom LD1XJ brukes til testing av utstyr og plassering, dvs midlertidig tildeling
  • Kopi av listen kan lastes ned her (PDF)

 

Listen publiseres periodevis.