Norsk VUSHF info
Kommende hendelser

Det er ingen kommende hendelser.

LAØVHF

Nkom har idag tildelt NRRL ved VHF-seksjonen kallesignalet LAØVHF.