Velkommen til VHF-seksjonens nettside

(LAØVHF)

 

Hensikten med nettstedet er å legge til rette for en informasjonsplattform om
amatør radio innen VHF-seksjonens arbeidsområde. Målet er å overføre
innholdet til NRRL web når den nye plattformen er på plass.

Forumet er kun for VHF-seksjonens medlemmer.