Velkommen til VHF-seksjonens nettside

 


Hensikten med nettstedet er å legge til rette for en plattform med
informasjonsutveksling om amatør radio innen VHF-seksjonens arbeidsområde.

Vi har også et internt diskusjonsforum.