Velkommen til NRRL / VHF-seksjonen

(LAØVHF)

 


Vi gratulerer:

LA5GOA og LB8VI – Første kjente QSO som er gjennomført på 122 GHz i Norge (okt 20)

Hensikten med dette nettstedet har vært å legge til rette for en informasjonsplattform om
amatørradio innen VHF-seksjonens virkeområde, dvs fra 30 MHz og over.

Nettstedet ble formelt overført til NRRL pr 1. september 2020.