Velkommen til NRRL / VHF-seksjonen

(LAØVHF)

 


Det er desverre noen utfordringer med kalendermodulen, vi håper på snarlig oppdatering …

LA5GOA og LB8VI har gjennomført første kjente QSO på 122 GHz i Norge (okt 20)

Hensikten med dette nettstedet har vært å legge til rette for en informasjonsplattform om
amatørradio innen VHF-seksjonens virkeområde, dvs fra 30 MHz og over.

Nettstedet ble formelt overført til NRRL pr 1. september 2020.