Velkommen til NRRL VHF-seksjonen (LAØVHF)


 

Hensikten med dette nettstedet er å legge til rette for en informasjonsplattform om amatørradio innen VHF-seksjonens virkeområde, dvs fra 30 MHz og over. Husk at du også finner informasjon på NRRL sin egen nettside.

 


Domenet www.norvhf.no ble formelt overført til NRRL pr 1. september 2020, mens innholdet på
disse sidene vil bli overført til NRRL’s egen nettside når denne er oppgradert (våren 2021).