Velkommen til NRRL / VHF-seksjonen (LAØVHF)

 

Hensikten med nettstedet er å legge til rette for en informasjonsplattform om
amatør radio innen VHF-seksjonens virkeområde. Målet er å overføre
innholdet til NRRL web når den nye plattformen er på plass.